CiroWa Partners

ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΩΓΟΣ

Αφοί Κομπατσιάρη Α.Ε

www.kobatsiaris.gr

Η εταιρεία «Αφοί Κομπατσιάρη Α.Ε» ξεκίνησε τις επαγγελματικές της δραστηριότητες στο χώρο της εστίασης από το 1969 και ως σήμερα δραστηριοποιείται στην Οργάνωση και Λειτουργία Χώρων Μαζικής Σίτισης, Εστιατορίων, Παρασκευή Έτοιμων Γευμάτων αλλά και Υπηρεσίες Catering, σε τουλάχιστον τριάντα πόλεις στην Ελλάδα.

Με την μακροχρόνια εμπειρία, την επιμονή και την οργάνωσή της εταιρείας σε όλο το οργανόγραμμά της κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο της εστίασης. Το ανθρώπινο δυναμικό που επιλέγει για κάθε πόστο, διασφαλίζουν υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών γεύματα καθημερινά σε όλες τις μονάδες της και έχουν ως στόχο τη γευστική και αισθητική ικανοποίηση των πελατών της, τηρώντας πλήρως την ισχύουσα νομοθεσία προτύπων ασφάλειας, υγιεινής και περιβαλλοντικής προστασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) και τις αρχές του συστήματος Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP), σε όλες τις φάσεις παραλαβής, μεριδοποίησης, συσκευασίας και μεταφοράς.

Γεύματα από τη συλλογή «Special GReatings» έχουν βραβευθεί από το Διεθνή Οργανισμό ITI στις Βρυξέλλες αλλά και από τον ελληνικό οργανισμό
Greek Taste Beyond Borders, για την ποιότητα αλλά και την ανώτερη γεύση και αποδεικνύουν την εξαιρετική δουλειά που πραγματοποιείται στο τμήμα R&D σε συνεργασία και με τους βραβευμένους chef.

Η εταιρεία είναι ιδιαιτέρως ευαισθητοποιημένη και δίνει έμφαση στην ασφάλεια, στην υγεία αλλά και στην ευημερία του ανθρώπινου δυναμικού της αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος. Για αυτόν τον σκοπό ακολουθεί πολιτική μειωμένης κατανάλωσης των φυσικών πηγών ενέργειας, διατηρώντας την προσήλωσή της στην αρχή της αποφυγής της περιβαλλοντικής μόλυνσης, στην πρακτική ανακύκλωσης και στη διαχείριση των αποβλήτων της.

ΜΕΛΗ

Ε.Κουτσουράκη Και Σια Ε.Ε

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:
Ελένη Κουτσουράκη
www.knowledge-brokers.gr

Η Knowledge Brokers δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστημάτων ΙοΤ και λογισμικού με εντατική χρήση προσεγγίσεων επιχειρηματικής ευφυΐας, τα οποία επικεντρώνουν στη δυναμική που μπορεί να προσφέρει στη διατήρηση αλλά κυρίως στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας κάθε επιχείρησης. Η εταιρία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε επιχείρησης με ένα σύνολο τεχνολογικών συστημάτων και συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων. 

Ως μέλος του cluster CiroWa θα εστιάσει στην παροχή υπηρεσιών που αφορούν στα παρακάτω πεδία:

 • Ανάλυση, σχεδίαση, ανάπτυξη και εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν τη διαχείριση της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Ανάλυση, σχεδίαση, ανάπτυξη & εγκατάσταση εφαρμογών ΙοΤ (Internet of Things)
 • Ανάλυση, σχεδίαση, ανάπτυξη συστημάτων εφαρμογής και παρακολούθησης συστημάτων ποιότητας 

Η Knowledge Brokers ιδρύθηκε το 2010 από έμπειρους επαγγελματίες και στελεχώνεται από μια ομάδα ανθρώπων με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία με στόχο την πλήρη υποστήριξη και ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της.

Πρόληψη Υγείας & Ασφάλειας Εργατικού Δυναμικού

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:
Κυριάκος Κοκλώνης
www.biosafety.gr

Η Biosafety δραστηριοποιείται από το 2001 στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Υγείας & Ασφάλειας, Ποιότητας και Περιβάλλοντος,  διαθέτοντας  άδεια ΕΞ.Υ.Π.Π. από το Υπ. Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης. Με βάση την πολύχρονη εμπειρία της, η εταιρία εφαρμόζει αρχές, πρωτόκολλα, μεθόδους και «εργαλεία» που ακολουθούν όλες τις επιστημονικές προϋποθέσεις, τη νομική τεκμηρίωση και τις βέλτιστες πρακτικές που υπάρχουν στην Ελλάδα και διεθνώς, καταξιώνοντάς την ως τον πλέον ποιοτικό,  ενημερωμένο και απόλυτα καταρτισμένο φορέα παροχής των προαναφερόμενων  υπηρεσιών.

Ως μέλος του cluster CiroWa, η εταιρία θα συμβάλει στην ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Υποπροϊόντων και Αποβλήτων (ΟΣΔΥΑ), μιας ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής μεθοδολογίας διαχείρισης που θα μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας των τροφίμων, σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Ενδεικτικά, οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα αφορούν τα ακόλουθα πεδία:

 • Δημιουργία προδιαγραφών και βελτίωση ποιότητας υποπροϊόντων.
 • Κωδικοποίηση απαιτήσεων για τα απόβλητα, έλεγχος και μετρήσεις των χαρακτηριστικών τους.
 • Ανάπτυξη διαδικασιών, διαγραμμάτων ροής εργασιών και λιστών ελέγχου και ένταξή τους σε σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή.
 • Ένταξη των παραπάνω υπηρεσιών σε ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Υποπροϊόντων και Αποβλήτων το οποίο θα ελεγχθεί και θα βεβαιωθεί από Διαπιστευμένο Φορέα.

Τηλεπικοινωνιακές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Βασίλης Τσέτσος
www.mobics.gr

Η Mobics Τηλεπικοινωνιακές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες AΕ ιδρύθηκε το 2006 σαν τεχνοβλαστός του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) με έδρα στην Αθήνα.

Ως μια εταιρεία που δίνει έμφαση στην έρευνα, σχεδιάζει και υλοποιεί λύσεις Πληροφορικής σε ένα μεγάλο εύρος πεδίων εφαρμογής:  λύσεις για μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς, υπηρεσίες για ευφυείς υποδομές, εκπαίδευση και κατάρτιση, πολιτισμός και τουρισμός, διαχείριση κρίσεων και καταστροφών, κ.α.. Οι λύσεις βασίζονται κυρίως σε καινοτόμες και ανοικτές τεχνολογίες όπως Μηχανική Όραση, Επαυξημένη Πραγματικότητα, ψηφιακά παίγνια, αλγόριθμοι ανάλυσης δεδομένων, πλατφόρμες για κινητές και Διαδικτυακές εφαρμογές.

Η ομάδα της Mobics αποτελείται από μηχανικούς λογισμικού και ερευνητές, με μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και αποτίμηση λύσεων ΤΠΕ. Επίσης συνεργάζεται με πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια ώστε να μπορεί να προσφέρει διεπιστημονικές λύσεις στους πελάτες της.

Η Mobics συμμετέχει ενεργά σε Ευρωπαϊκά και εθνικά συνεργατικά έργα, όπως και το συγκεκριμένο cluster.

Advisory Services ΙΚΕ

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Βασίλης Ζεϊμπεκης
www.optilog.gr

Η OPTILOG Advisory Services παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η εμπειρία μας σε όλο το φάσμα λειτουργιών μιας αλυσίδας εφοδιασμού, καθώς και οι μέθοδοι και τα εργαλεία βελτιστοποίησης που χρησιμοποιούμε για την αντιμετώπιση πολύπλοκων προβλημάτων, είναι οι κύριοι λόγοι για την επιτυχημένη ολοκλήρωση πολύπλοκων έργων εφοδιαστικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η ομάδα της OPTILOG Advisory Services είναι ισχυρή στην υλοποίηση και την επίτευξη αποτελεσμάτων με διάρκεια στο χρόνο. Αυτό είναι το κύριο πλεονέκτημα για τους πελάτες μας. Στόχος μας είναι να κατανοούμε τα προβλήματα των πελατών μας, να αναπτύσσουμε δυναμικές ομάδες, και να παρέχουμε καινοτόμες λύσεις.

Ως μέλος του cluster CiroWa, η OPTILOG Advisory Services θα εστιάσει στην παροχή υπηρεσιών που αφορούν στα παρακάτω πεδία:

 • Ανάλυση, σχεδίαση, ανάπτυξη διαδικασιών που υποστηρίζουν τη διαχείριση της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Σχεδιασμός πιλοτικών και αξιολόγηση εφαρμογών ΙοΤ (Internet of Things)
 • Σχεδιασμός πιλοτικών και αξιολόγηση συστημάτων εφαρμογής και παρακολούθησης συστημάτων ποιότητας
 • Ανάλυση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων από τις πιλοτικές εφαρμογές

Η OPTILOG Advisory Services ιδρύθηκε το 2014 από έμπειρους επαγγελματίες και στελεχώνεται από μια ομάδα ανθρώπων με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία με στόχο την πλήρη υποστήριξη και ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της.

Ενεργειακή Ηπείρου Ε.Π.Ε.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Πολυξένη Δημόκα
www.enerconpv.gr

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε. με διακριτικό τίτλο Bioenercon L.t.d. ιδρύθηκε το 2010 και δραστηριοποιείται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Απασχολείται στον τομέα των βιομηχανικών αυτοματισμών, των βιομηχανικών γραμμών παραγωγής και στον κατασκευαστικό τομέα πάνω απο 15 έτη. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με την αποθήκευση, επεξεργασία και χώνευση των αγροτοκτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών και ελαιουργικών αποβλήτων και χρησιμοποιούμενων τηγανελαίων. Στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΟΥΡΓΩ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, κατασκεύασε ένα πιλοτικό σταθμό βιοαερίου στη Μάνδρα Ξάνθης δυναμικότητας 50 KW καθώς κα ένα σταθμό βιοαερίου ισχύος 250KW στη ΒΙ.ΠΕ Ξάνθης. Επίσης, στις δραστηριότητές της συγκαταλέγεται η μετεπεξεργασία του χωνεμένου υπολείμματος όπου πραγματοποιείται αφαίρεση της αμμωνίας και της οργανικής ύλης η οποία χρησιμοποιείται για την παραγωγή και τυποποίηση οργανικών λιπασμάτων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η εταιρία στελεχώνεται από μια ομάδα μηχανικών (Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι και Μηχανικοί Περιβάλλοντος) και από μια ομάδα έμπειρου τεχνικού προσωπικού.

Ως μέλος του cluster CiroWa θα εστιάσει στην παροχή υπηρεσιών που αφορούν στους παρακάτω τομείς:
• Την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και παραμετροποιήσιμου συστήματος το οποίο θα περιλαμβάνει τη συλλογή, τη μεταφορά και την αποθήκευση των κατάλληλων οργανικών αποβλήτων προς τη διαχείρισή τους στη μονάδα επεξεργασίας.

Σύμβουλοι Οργάνωσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης ΕΠΕ

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Τζιάκας Βασίλης
www.ergoplanning.gr

Η Ergoplanning είναι μια σύγχρονη εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, η οποία προσφέρει ολοκληρωμένες τεχνικο-οικονομικές υπηρεσίες για την υποστήριξη αγροτικών και αγρο-βιομηχανικών επιχειρήσεων, καθώς και δημόσιων οργανισμών (Τοπικές Αρχές, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις κ.λπ.)

Γιορτάζοντας 20 χρόνια λειτουργίας (ιδρύθηκε το 2001), η Ergoplanning υποστηρίζει τους πελάτες της στις προσπάθειές τους να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους, εφαρμόζοντας εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα για επιχειρήσεις και οργανισμούς και εποπτεύοντας ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια.

Με στόχο τη διεύρυνση του φάσματος και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η εταιρεία έχει δημιουργήσει ισχυρές συνεργασίες και έχει ιδρύσει θυγατρικές εταιρείες, οι οποίες προσφέρουν, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες εργαστηριακών αναλύσεων, σχεδιασμό και διατήρηση συστημάτων ποιότητας, υπηρεσίες στον τομέα της ενέργειας, καθώς και περιβαλλοντική διαχείριση και διαχείριση αποβλήτων.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η συμμετοχή της Ergoplanning στο Cluster CiroWa σχετίζεται με την περιβαλλοντική διαχείριση και τη διαχείριση αποβλήτων.
Ειδικότερα, η Ergoplanning σχεδιάζει να αποκτήσει και να αξιοποιήσει έναν εξειδικευμένο βυτίο, με προηγμένες δυνατότητες άντλησης για τη συλλογή και τη μεταφορά αποβλήτων που παράγονται στον αγροδιατροφικό τομέα.

Η Ergoplanning αποτελείται από μια ομάδα εξειδικευμένων στελεχών και συνεργατών που καλύπτουν όλους τους τομείς της οικονομίας, όπως Μηχανικοί, Γεωπόνοι, Περιβαλλοντολόγοι, Οικονομολόγοι, Αναλυτές, ειδικοί στις Δημόσιες Σχέσεις. Το εξειδικευμένο δίκτυο μόνιμων συνεργατών, η συνεχής ενημέρωσή και η κατάρτισή τους σε νέες τεχνολογίες και τάσεις που επικρατούν στην αγορά, διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα της Ergoplanning στην κάλυψη των σχετικών επιχειρηματικών αναγκών.

Εκτός από την έδρα της εταιρείας, στην οδό Καρατάσου 7 στο Κέντρο της Θεσσαλονίκης, η Ergoplanning διατηρεί υποκαταστήματα στον Λαγκαδά, (Λουτρών 67), στη Χαλάστρα (Ελευθερίου Βενιζέλου 103), στα Γιαννιτσά (Εγνατίας 74), καθώς και στη Νιγρίτα (στους χώρους της ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΑ Α.Ε).

Ανώνυμος Εμπορική Κατασκευαστική Εταιρία Συστημάτων Πληροφορικής & Παροχής Υπηρεσιών

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Ανυφαντάκης Βασίλης
www.ilyda.com

Η ΙΛΥΔΑ ιδρύθηκε την 10-07-1992 (ΦΕΚ 3532/13.07.1992) ως αμιγής εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού από τον κον Ανυφαντάκη Βασίλειο και την κα Παπαδοκωστάκη Μαρία.

Η Εταιρεία έχει καταταγεί στην κατηγορία με κωδικό κατά ΣΤΑΚΟΔ : 833.5 “Παραγωγή προγραμμάτων λογισμικού” με βάση την απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών με Αρ. Πρωτ. 13901/17-11-1998.
Επίσης έχει λάβει από την ίδια υπηρεσία άδεια για την “Συναρμολόγηση, συντήρηση και επισκευή συστημάτων πληροφορικής και ανάπτυξης λογισμικού” (ΚΑ 39/1545, 26-1-2007).

Η ΙΛΥΔΑ είναι εγγεγραμμένη στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος ως Εταιρεία Ανάπτυξης Λογισμικού με αριθμό μητρώου 96705 / 23-3-1993.

Η ΙΛΥΔΑ είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2004.

Η Εταιρεία είναι πιστοποιημένος συνεργάτης της Microsoft, της Oracle της ΙΒΜ και της Lenovo.

Η ΙΛΥΔΑ έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει τα ακόλουθα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISΟ :
­ ISO 9001:2008, Ανάπτυξη Λογισμικού, Υπηρεσίες Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων
­ ISO 14001:2004, Περιβαλλοντική Διαχείριση
­ ISO 27001:2013, Ασφάλεια Πληροφοριών

Με βάση την απόφαση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΥΣΠ/ΤΜ. ΑΣΦ. ΑΝΤΙΠΛ/ΡΙΩΝ) η ΙΛΥΔΑ έχει εξουσιοδοτηθεί για τον χειρισμό διαβαθμισμένου υλικού επιπέδου ΑΠΟΡΡΗΤΟ-ΝΑΤΟ SECRET.
Με την εν λόγω διαβάθμιση η Εταιρεία μπορεί να αναλαμβάνει έργα ανάπτυξης και εγκατάστασης λογισμικού για τις ανάγκες του Ελληνικού Στρατού.

Η ΙΛΥΔΑ έχει επίσης καταχωρηθεί στο επίσημο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού που έχει δομηθεί από την Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΔΑΒΕΤ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Η ανάπτυξη της Εταιρείας υποστηρίζεται σημαντικά από κεφαλαιουχικές επενδύσεις οι οποίες χρηματοδοτούνται αφενός από τα ίδια κεφάλαια της και αφετέρου από επενδυτικούς νόμους. Αποτέλεσμα αυτού είναι η Εταιρεία να διαθέτει την ικανή υποδομή για την ανάπτυξης και την περαιτέρω μεγέθυνση της.
Η ικανότητα της ΙΛΥΔΑ να διατηρεί υψηλή ανταγωνιστικότητα στα προσφερόμενα προϊόντα λογισμικού και τις σχετιζόμενες υπηρεσίες καθώς και να ενσωματώνει ικανοποιητικά και έγκαιρα σε αυτά τις νέες εξελίξεις της τεχνολογίας και τις ανάγκες των πελατών της, αποτελούν τον θεμέλιο λίθο για την ολοκληρωμένη υποστήριξη, σιγουριά και ικανοποίηση των πελατών της.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΙΛΥΔΑ διαθέτει σταθερά την τελευταία δεκαετία περισσότερο από το 25 % των εσόδων σε έρευνα και ανάπτυξη.

Τα προϊόντα λογισμικού μας και οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας χρήζουν υψηλού βαθμού παραμετροποίησης και προσαρμογής στις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς με δυνατότητες κάλυψης των μεταβαλλόμενων αναγκών των πελατών και της συνεχούς εξέλιξης που χαρακτηρίζει τον κλάδο της πληροφορικής.
Αυτές οι δυνατότητες σε συνδυασμό με την συνεχή και δυναμική υποστήριξη, αναβάθμιση και προσαρμογή των προϊόντων και υπηρεσιών της ΙΛΥΔΑ, μας εξασφαλίζουν το σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που διαθέτουμε έναντι του ανταγωνισμού.

Σήμερα, περισσότερες από 5.400 επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα έχουν εμπιστευθεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ΙΛΥΔΑ.

ΤΟ ΌΡΑΜΑ ΜΑΣ
Να ικανοποιούμε απόλυτα τις ανάγκες των πελατών μας όσον αφορά την προμήθεια καινοτόμου λογισμικού και την παροχή των σχετιζομένων υπηρεσιών, προσφέροντας αφενός αξιόπιστα, σύγχρονα και ολοκληρωμένα συστήματα λογισμικού και αφετέρου υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ
Αξιοποίηση των προϊόντων λογισμικού και των παρεχομένων υπηρεσιών μας, προκειμένου οι πελάτες μας, να γίνουν αποτελεσματικότεροι και ανταγωνιστικότεροι.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ
Οι βασικές αξίες προκειμένου να εκπληρώσουμε το όραμα και την αποστολή μας συνοψίζονται στα ακόλουθα:
­ Επαγγελματισμός
­ Καινοτόμα Προϊόντα Λογισμικού & Υψηλού Επιπέδου Υπηρεσίες
­ Συνεργασία, Ανθρώπινες Σχέσεις, Εμπιστοσύνη
­ Ευελιξία

Η επιτυχής δραστηριοποίηση μας σε πλήθος παρόμοιων με το προσφερόμενο έργων, η άρτια κατάρτιση, εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτει το προσωπικό μας, η τεχνολογική υπεροχή του προϊόντος μας και η συνεπής πορεία της εταιρείας μας τα τελευταία τριάντα (30) χρόνια αποτελούν την καλλίτερη διασφάλιση για την επιτυχή υλοποίηση του προτεινόμενου έργου.

QLAB

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Θεμιστοκλής Σφέτσας
www.q-lab.gr

Η Qlab ιδρύθηκε το 2012, στη Θεσσαλονίκη κοντά στην περιοχή της Ιωνίας, από μια ομάδα έμπειρων επιστημόνων για την παροχή αναλυτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών ικανοποιώντας τη ζήτηση της αγοράς για ανάλυση και ποιοτικό έλεγχο τροφίμων, ζωοτροφών, αγροτικών προϊόντων, νερού και λυμάτων. Η Qlab προσφέρει επιστημονικά τεκμηριωμένες συμβουλές σχετικά με τη λίπανση και την άρδευση για τη βελτιστοποίηση των καλλιεργειών σε αγροτικές περιοχές, σε όλο το φάσμα της γεωργίας και ιδιαίτερα στους τομείς της βιολογικής γεωργίας και της ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών. Από το 2014, αποτελεί διαπιστευμένο εργαστήριο αναλύσεων με αριθ. πιστ. 909-3 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ IEC 17025:2017 από το Ε.ΣΥ.Δ. για την τεχνική ικανότητα δοκιμών που ανήκουν στο Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής Διαπίστευσής του (ΕΠΕΔ). Έχει πιστοποίηση εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ποιότητας από το 2015 για τις υπηρεσίες που παρέχει σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015. Επίσης, έχει καθιερώσει ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου EΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015.

Συμμετέχει με ετήσιο πρόγραμμα σε διεργαστηριακά σχήματα δοκιμών όπως SCHEMA του ΓΧΚ, QMS, AQUACHECK της LGC-PT, FAPAS και VETQAS που αποδεικνύουν την υψηλού επιπέδου ικανότητα δοκιμών που διαθέτει.
Επιπλέον, η Qlab διαθέτει το απαραίτητο υπόβαθρο και την τεχνική ικανότητα για την Παρακολούθηση & Ανάλυση της Περιβαλλοντικής Ρύπανσης προσφέροντας παράλληλα λύσεις στον τομέα του Περιβαλλοντικού Ποιοτικού Ελέγχου και της Διαχείρισης Ποιότητας. Παρέχει συγκεκριμένα δεδομένα και πρακτικές, επιστημονικά βασισμένες πληροφορίες για να βοηθήσει τις βιομηχανίες γεωργικών προϊόντων, διατροφής και βιοενέργειας να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις συμμόρφωσης και τις καθημερινές προκλήσεις. Η Qlab έχει εξειδικευμένη εμπειρία στον προσδιορισμό ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού και των λυμάτων, υλικών, χημικών, τροφίμων, παρακολούθησης ποιότητας περιβάλλοντος αέρα (AAQM), παρακολούθησης έργων για εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Εκτός από τις αναλυτικές υπηρεσίες, η Qlab παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής και υποστήριξης επικύρωσης ISO σε βιομηχανίες.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η Qlab βρίσκεται σε στενή συνεργασία με μονάδες παραγωγής βιοαερίου στην εφαρμοσμένη βιομηχανική έρευνα για θέματα που αφορούν τον τομέα του βιοαερίου. Σε αυτόν τον τομέα, οι δύο υπό εξέλιξη διδακτορικές διατριβές διερευνούν νέες διαδικασίες για εξυγίανση και νέα υλικά για εξευγενισμό και αναβάθμιση του βιοαερίου. Σε εθνικό επίπεδο, η Qlab αποτελείτο πρώτο ιδιωτικό εργαστήριο με την τεχνική ικανότητα και καταλληλότητα να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες πολύ υψηλών προδιαγραφών σε συστήματα αναερόβιας χώνευσης. Οι υπηρεσίες της επικεντρώνονται στην προετοιμασία και αποθήκευση υποστρωμάτων εφοδιασμού και δευτερογενών πρώτων υλών και βελτιστοποίηση της βιολογίας των διαδικασιών χώνευσης. Η Qlab σε συνεργασία με την Ergoplanning και την GAIA, πραγματοποιεί ετησίως πολυάριθμες δοκιμές ανάλυσης εδάφους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, παρακολουθεί την εφαρμογή στερεού χωνεμένου υπολείμματος από τον τομέα του βιοαερίου ως παράγοντα λίπανσης. Επιπλέον, εκτελούνται αναλύσεις για το χημικό χαρακτηρισμό κομπόστ και βιο-εδαφοβελτιωτικά τα οποία προέρχονται από το κατάλοιπο διάσπασης (χωνευμένο υπόλειμμα). Πριν από την εφαρμογή των εδαφοβελτιωτικών, δημιουργείται ένα σχέδιο λίπανσης, σύμφωνα με τις διαθρεπτικές ανάγκες του εδάφους.

Τεχνικοί Σύμβουλοι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Κατερίνα Λάμπρου
www.envirometrics.gr

Οι σημαντικές προκλήσεις που επιφέρει η κλιματική αλλαγή γίνονται όλο και περισσότερο αισθητές θέτοντας σε κίνδυνο την βιωσιμότητα των κοινωνιών. Η δεκαετία που διανύουμε είναι καθοριστικής σημασίας για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά το ήμισυ μέχρι το 2030 και τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν και να αναλάβουν δράση ώστε να ενδυναμώσουν την οικονομική τους κατάσταση, να αυξήσουν την ανθεκτικότητα τους και να παραμείνουν βιώσιμες σε ένα μέλλον μηδενικών εκπομπών.

H ENVIROMETRICS από το 2002 εξειδικεύεται στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Η διαρκής επιστημονική και τεχνική κατάρτιση του προσωπικού σε συνδυασμό με την εφαρμογή υψηλών προτύπων ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών αποτελούν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας.

Παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών, η ENVIROMETRICS, υποστηρίζει τους πελάτες της στην κατανόηση των κινδύνων και των ευκαιριών που αναδύονται από την κλιματική αλλαγή καθώς και στη διαχείριση και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από τις δραστηριότητες τους, έχοντας πάντα ως στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας τους, την διαφύλαξη της βιωσιμότητας τους και την περεταίρω ανάπτυξη τους.
Οι υπηρεσίες της ENVIROMETRICS στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης σχεδιάστηκαν σε 4 πυλώνες, (Energy – Supply Chain Decarbonization – Climate Risk Reduction – Circular Economy) στοχεύοντας στην υποστήριξη των πελατών της για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επερχόμενων προκλήσεων από τη μετάβαση σε ένα μέλλον μηδενικών εκπομπών προσδίδοντας τους ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η ενσωμάτωση της ολοκληρωμένης στρατηγικής μετάβασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων εκτός από την βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης, συμμορφώνεται πλήρως με τα διεθνή ESG (Environmental-Social-Governance) κριτήρια.

Ελαιοτριβείο Αργυρή Κελίδη Ανώνυμη Εταιρεία

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Νίκη Κελίδου
www.kyklopas.com

Η Κύκλωπας Α.Ε είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ξεκίνησε την πορεία της αρκετές γενιές πίσω. Ο Αργύρης Κελίδης από μικρό παιδί γνωρίζει τον κόσμο της ελιάς δίπλα στον πατέρα και την μητέρα του. Με γερά θεμέλια και άριστη γνώση που του κληροδοτήθηκαν αποφασίζει με την σύζυγό του Νίκη Κελίδου και τη δικιά τους πλέον οικογένεια να δημιουργήσουν από το 1982 το δικό τους ελαιοτριβείο .Το ελαιοτριβείο Κύκλωπας κτίζεται στη Μάκρη, μέσα σε έναν από τους αρχαιότερους ελαιώνες της Μεσογείου ,δίπλα στην σπηλιά του Κύκλωπα του Ομήρου και την αρχαία Εγνατία οδό. Φτάνοντας στο σήμερα, η οικογένεια Κελίδη μετά από συνεχή ενημέρωση , πάθος και αγάπη γι αυτό που κάνουν καλλιεργούν πλέον 12,000 ελαιόδεντρα και 2,000 βιολογικής καλλιέργειας της τοπικής ποικιλίας. Παράγουν το Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Κύκλωπας, ενα απο τα πιο βραβευμένα ελαιόλαδα στον κόσμο.

Πλεονέκτημα της επιχείρησης αποτελεί το γεγονός ότι γίνεται έλεγχος σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.
Ξεκινώντας από την καλλιέργεια των ελαιοκτημάτων, την ελαιοποίηση στο ιδιόκτητο ελαιοτριβείο και την τυποποίηση στο ιδιοκτητο τυποποιητήριο. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η διασφάλιση της σταθερής ποιότητας των προϊόντων .
Η Κύκλωπας Α.Ε τηρεί ευαίσθητη στάση απέναντι στο φυσικό περιβάλλον εμφορούμενοι από οικολογική συνείδηση . Η εταιρεία εφαρμόζει φυλλοπεριβαλλοντική πολιτική προς την καλλιέργεια και επεξεργασία του ελαιοκάρπου . Στόχος της εταιρείας είναι η αξιοποίηση όλων των υπολειμμάτων της διαδικασίας ελαιοποίησης και την μετατροπή τους σε πηγή πράσινης ενέργειας

Ανώνυμη Εμπορική Τεχνική Εταιρία Βιοκαυσίμων και Βιολιπαντικών

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Παππας Γεωργιος
www.revive.gr

Η REVIVE είναι αδειοδοτημένη ανώνυμη βιομηχανική και εμπορική εταιρεία με κύρια δραστηριότητα τη συλλογή, την επεξεργασία και τη διάθεση χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών για βιομηχανική χρήση.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2006, είναι στελεχωμένη από μηχανικούς και τεχνικούς εξειδικευμένους στην τεχνολογία των βιοκαυσίμων και των βιολιπαντικών. Είναι εξοπλισμένη με όλα τα σύγχρονα μέσα, διαθέτει έναν ευέλικτο στόλο δώδεκα φορτηγών και βυτιοφόρων διαφόρων μεγεθών για τις ανάγκες συλλογής των λαδιών.

Η ειδικότητά μας; Η συλλογή χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών
Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στη συγκέντρωση των χρησιμοποιημένων βρώσιμων λαδιών και στη διάθεσή τους με νόμιμο, ασφαλή και περιβαλλοντολογικά ορθό τρόπο για βιομηχανική χρήση, δηλαδή στη παραγωγή βιοκαυσίμων και βιολιπαντικών.

Πιο συγκεκριμένα, όταν τα λάδια έχουν χρησιμοποιηθεί τόσο ώστε να είναι πια ακατάλληλα για τηγάνισμα, αντί να ακολουθήσουν την διαδικασία των απορριμμάτων, με τις γνωστές σε όλους μας περιβαλλοντικές συνέπειες, συλλέγονται για να καλύψουν ενεργειακές και λιπαντικές ανάγκες.

Ελληνική Διαχείριση Απορριμάτων ΑΕ

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

κ. Γκορτζής
eldia.gr

Η ΕΛΔΙΑ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1997 στη Θεσσαλονίκη και σήμερα κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο της διαχείρισης απορριμμάτων και της ανακύκλωσης στη Βόρεια Ελλάδα. Οι δραστηριότητές μας καλύπτουν τον πλήρη κύκλο της διαχείρισης στερεών αστικών, εμπορικών και βιομηχανικών απορριμμάτων όπως:

 • Συλλογή Απορριμμάτων: Ενοικίαση κάδων (ανοικτών – κλειστών ) και συμπιεστών απορριμμάτων σε βιομηχανίες ή εμπορικές δραστηριότητες για τη συλλογή απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων και οικοδομικών υλικών.
 • Διαλογή Απορριμμάτων: Εμπορικά και βιομηχανικά απορρίμματα:
  Μέσω της διαλογής των συγκεκριμένων υλικών γίνεται ανάκτηση χαρτιού συσκευασίας, διαφόρων ειδών πλαστικού και ξύλινων συσκευασιών.
 • Αστικά Απορρίμματα: Η συγκεκριμένη διαλογή γίνεται σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (E.E.A.A.) στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) της εταιρίας και τα υλικά που προκύπτουν είναι:
 • Χαρτόνι συσκευασίας, Μικτά χαρτιά (Εφημερίδες, περιοδικά, σχολικά βιβλία, Χάρτινη συσκευασία χυμών – γάλακτος ΤΕΤΡΑΠΑΚ, Συσκευασίες αλουμινίου (αναψυκτικά), Συσκευασίες λευκοσιδήρου (κονσέρβες), Συσκευασίες PET, Συσκευασίες από PP&PE (απορρυπαντικά κτλ), Γυάλινες συσκευασίες, Σκληρά πλαστικά (τελάρα), Μαλακά πλαστικά (Νάιλον διαφόρων αποχρώσεων)

Δεματοποίηση & Προώθηση στην Ανακύκλωση:
Όλα τα προαναφερθέντα υλικά δεματοποιούνται βάσει διεθνών προδιαγραφών και προτύπων και προωθούνται σε εργοστάσια ανακύκλωσης στην εγχώρια ή διεθνή αγορά.

Φραγκόπουλος Θεόδωρος

 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

fragkopm@gmail.com

Οι δραστηριότητες μας είναι η μεταφορά λυμάτων, αποβλήτων και εκκενώσεων, παρέχοντας λύσεις σε επαγγελματικούς χώρους. Η εμπειρία μας σε συνδυασμό με τον κατάλληλο εξοπλισμό και το εξειδικευμένο προσωπικό μας δίνουν πλεονεκτήματα για να παρέχουμε την κατάλληλη λύση για κάθε πρόβλημα. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με τα απαραίτητα πιστοποιητικά.
Η μεταφορά των αποβλήτων γίνεται με τα ειδικά οχήματα χωρητικότητας έως είκοσι τόνους και εγγυούνται την ασφαλή μεταφορά τους.

Τζιλης Γ & Σια ΟΕ

 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

gtzilis@gmail.com

Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών σε επιχειρήσεις και πολίτες. Έχουμε αποκτήσει είκοσι χρόνια εμπειρία στο να συλλέγουμε, μεταφέρουμε, επεξεργαστούμε και να ανακυκλώνουμε μη επικίνδυνα απόβλητα. Εξυπηρετούμε εργοτάξια, βιομηχανίες, μαγαζιά, δήμους και πολίτες που θέλουν να απαλλαγούν από τα απόβλητά τους.
Αρχικά, διαθέτουμε μεγάλο αριθμό μεταλλικών κάδων συλλογής αποβλήτων διαφόρων διαστάσεων προκειμένου να καλύψουμε όλες τις πιθανές απαιτήσεις των πελατών μας και δευτερευόντως τα οχήματα μας είναι ειδικά για μεταφορές. Στις εγκαταστάσεις μας, τα απόβλητα συλλέγονται από το έμπειρο προσωπικό μας και γίνεται η ανακύκλωση των υλικών όπως το χαρτί, πλαστικό, γυαλί και μέταλλο.
Τέλος, η εταιρεία μας τηρεί όλες τις προϋποθέσεις νομιμότητας από τη Νομοθεσία.
τους.

Παυλίδης Παντελής

 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

pantelis.pavlidis@gotmail.com

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1998 από δύο συνεργάτες και η κύρια δραστηριότητα της είναι η ανακύκλωση τηγανελαίων τα τελευταία 2είκοσι χρόνια. Έως το 2006, έκανε συνήθως εξαγωγές και συνεργάζονταν με βιομηχανίες παραγωγής βιοκαυσίμων σε όλο τον κόσμο. Από το 2007 και έπειτα συνεργάζεται κυρίως με ελληνικές εταιρείες που άρχισαν να λαμβάνουν δράση στην Ελλάδα. Οι εγκαταστάσεις της βρίσκονται στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και είναι πιστοποιημένη με τα απαραίτητα πιστοποιητικά ανακύκλωσης. Δραστηριότητες: με σεβασμό για την προστασία του περιβάλλοντος, συλλέγουν, μεταφέρουν και αποθηκεύουν τα τηγανέλαια, από βιομηχανίες, ξενοδοχεία και εστιατόρια. Επίσης παρέχουμε στους πελάτες μας δωρεάν κάδους συλλογής σε διάφορα μεγέθη, ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών μας.

Μετά από την πολυετή εμπειρία μας, δίνουμε μεγάλη έμφαση στις σχέσεις μας με τις συνεργαζόμενες εταιρείες και είμαστε ευγνώμων για την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη τους.

Recytec By Fragkouli

 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Φραγκούλη Δέσποινα

www.recytec.gr

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1998 από δύο συνεργάτες και η κύρια δραστηριότητα της είναι η ανακύκλωση τηγανελαίων τα τελευταία 2είκοσι χρόνια. Έως το 2006, έκανε συνήθως εξαγωγές και συνεργάζονταν με βιομηχανίες παραγωγής βιοκαυσίμων σε όλο τον κόσμο. Από το 2007 και έπειτα συνεργάζεται κυρίως με ελληνικές εταιρείες που άρχισαν να λαμβάνουν δράση στην Ελλάδα. Οι εγκαταστάσεις της βρίσκονται στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και είναι πιστοποιημένη με τα απαραίτητα πιστοποιητικά ανακύκλωσης. Δραστηριότητες: με σεβασμό για την προστασία του περιβάλλοντος, συλλέγουν, μεταφέρουν και αποθηκεύουν τα τηγανέλαια, από βιομηχανίες, ξενοδοχεία και εστιατόρια. Επίσης παρέχουμε στους πελάτες μας δωρεάν κάδους συλλογής σε διάφορα μεγέθη, ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών μας.

Μετά από την πολυετή εμπειρία μας, δίνουμε μεγάλη έμφαση στις σχέσεις μας με τις συνεργαζόμενες εταιρείες και είμαστε ευγνώμων για την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη τους.

Ποθητός Γ ΚΑΙ Β ΟΕ

 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Ποθητός Βασίλης

www.pothitos.com.gr

Η Εταιρεία Γ. και Β. ΠΟΘΗΤΟΣ Ο.Ε. δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών εκκένωσης και καθαρισμού βόθρων, αποφράξεως φρεατίων και επισκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων.
Επίσης, παρέχει υπηρεσίες εγκαταστάσεων, μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων και αποκομιδής – επεξεργασίας λυμάτων.
Τέλος, δραστηριοποιείται στη συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων.
Η πείρα και η γνώση μας στο αντικείμενο «Διαχείριση Αποβλήτων» μας καθιστά σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο.


Η Γ. και Β. ΠΟΘΗΤΟΣ Ο.Ε. ιδρύθηκε το 2004 από έμπειρους επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία και υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία στις υπηρεσίες που παρέχει. Στόχο έχει πάντα την ικανοποίηση των πελατών και συνεργατών της.

Cartridge World Greece ΑΕ

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Πολλάτος Αργύρης

www.cartridgeworld.gr

H Cartridge World ιδρύθηκε το 1988 και αναπτύσσεται µε ραγδαίο ρυθµό µε παρουσία σε πάνω από 45 χώρες µε 1100 καταστήματα. Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία εκτυπωτικών λύσεων στον κόσµο. Στην Ελλάδα η Cartridge World Greece ξεκίνησε το 2004 και είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της µε 32 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

Η Cartridge World διαθέτει συμβατά αναλώσιμα inkjet & laser εκτυπωτών άριστης ποιότητας, τεχνογνωσία (service και Managed Print Services με συμβόλαια μίσθωσης ή παροχής διάφορων υπηρεσιών για τις εκτυπωτικές ανάγκες της κάθε επιχείρησης) και άρτια καταρτισμένο προσωπικό, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών (πιστοποιημένη με ISO 9001 και 14001). Η εταιρία επίσης εμπορεύεται χαρτί εκτύπωσης και εκτυπωτές για διάφορες κατηγορίες πελατών.

Γρίβας Επ. Γεώργιος

 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Γεώργιος Γρίβας

georgiosgrivas@gmail.com

Η εταιρεία «Γρίβας Επ Γεώργιος» είναι αδειοδοτημένη βιομηχανική εταιρεία με κύρια δραστηριότητα τη συλλογή, και τη μεταφορά βοθρολυμμάτων και στη διάθεσή τους με νόμιμο, ασφαλή και περιβαλλοντολογικά ορθό τρόπο. Ιδρύθηκε το 2000 και στελεχώθηκε από εξειδικευμένο προσωπικό και εξοπλισμό καθώς διαθέτει 3 φορτηγά σε διάφορα μεγέθη.

Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία μας συνεργάζεται με επαγγελματίες του χώρου της μαζικής εστίασης, συλλέγοντας απόβλητα από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με μεγάλη επιτυχία.

Ερευνητικό Εργαστήριο
«Ψηφιακού Μετασχηματισμού & Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων στην Επιχειρηματική & την Εκπαίδευση» Του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

(DigiT.DSS.Lab)

 Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Θεόδωρος Ξανθόπουλος

digitlab.uniwa.gr

Το ερευνητικό εργαστήριο DigiT.DSS.Lab ιδρύθηκε το 2020 (ΦΕΚ 760/10.03.2020) για να εξυπηρετήσει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τομέα Διοικητικής Πληροφορικής και Επιστήμης των Αποφάσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Πρόκειται για ένα διεπιστημονικό ερευνητικό εργαστήριο που αξιοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία με επίκεντρο τον άνθρωπο και την βιώσιμη ανάπτυξη. Οι κύριες ερευνητικές περιοχές του εργαστηρίου περιλαμβάνουν:

 • Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (DecisionSupportSystems)
 • Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία (Management Science & Technology)
 • Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Μάθηση (Technology Enhanced Learning)
 • Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογία (DataScience & Technology)

Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Επιστήμης και Διασφάλισης Ποιότητας Περιβάλλοντος,του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (LA.R.GE.)

 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Δημήτρης Αλεξάκης

http://www.civ.uniwa.gr

Το ερευνητικό εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Επιστήμης & Διασφάλισης Ποιότητας Περιβάλλοντος ιδρύθηκε το 2018 (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 194/29.01.2018) και είναι το μοναδικό θεσμοθετημένο εργαστήριο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες σε θέματα:

 • γεωπεριβαλλοντικής επιστήμης
 • διερεύνησης μεθόδων διασφάλισης ποιότητας υδατικών, εδαφικών και φυσικών πόρων
 • ποιότητας και προστασίας του περιβάλλοντος με έμφαση στην παρακολούθηση και έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή, λειτουργία και καταστροφή τεχνικών έργων και τη λειτουργία δραστηριοτήτων
 • περιβαλλοντικής παρακολούθησης της κατανομής και διασποράς ανόργανων και οργανικών ενώσεων
 • εφαρμογής νέων μεθόδων ανάλυσης και διαχείρισης συστημάτων υδατικών πόρων, όπως γεωστατιστική, βελτιστοποίηση συστημάτων, πολυκριτηριακή ανάλυση, ασαφής λογική, στοχαστική ανάλυση, τεχνητά νευρωνικά δίκτυα
 • περιβαλλοντικής παρακολούθησης της κινητικότητας, συμπεριφοράς και διασποράς ανόργανων, οργανικών ενώσεων στο περιβάλλον και διερεύνησης κινητικότητας ιχνοστοιχείων στο περιβάλλον
 • εκτίμησης φυσικών κινδύνων με έμφαση στις επιπτώσεις τους στην ποιότητα υδατικών και εδαφικών πόρων.  Γεωχημικής διερεύνησης διασποράς επικίνδυνων υλικών (haz-mat) στο περιβάλλον λόγω φυσικών καταστροφών
 • εφαρμοσμένης περιβαλλοντικής πολιτικής και κοινωνιολογίας και πράσινης διαχείρισης εγκαταστάσεων
 • εφαρμογής ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων έρευνας στο περιβάλλον και οικονομικής αξιολόγησης περιβάλλοντος

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο