Διάσκεψη για την Κυκλική Οικονομία 2022

Η κοινότητα της Ευρωπαϊκής Κυκλικής Οικονομίας διοργανώνει μια διάσκεψη ενδιαφερομένων μερών για την Κυκλική Οικονομία. Η εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία θα είναι ένα από τα επερχόμενα ορόσημα που θα συζητηθούν σε όλη τη διάρκεια του συνεδρίου. Κατά την πρώτη φάση του συνεδρίου θα συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις της πολιτικής για την

Read More »

Παγκόσμια Κυκλική Εβδομάδα 2022 – Ο ρόλος των WISEs στην κυκλική οικονομία

Στόχος αυτού του διαδικτυακού σεμιναρίου είναι να αναδείξει τη συμβολή των κοινωνικών επιχειρήσεων ένταξης στην εργασία (WISEs) με σκοπό την προώθηση μιας κυκλικής οικονομίας χωρίς αποκλεισμούς. Ομιλητές από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες θα μοιραστούν τις καλές πρακτικές και την τεχνογνωσία τους σε μια σειρά παρουσιάσεων σχετικά με τις κοινωνικές τους καινοτομίες για μια κυκλική μετάβαση χωρίς

Read More »

Φόρουμ Re-think Circular Economy – Taranto 2022

Το Φόρουμ Re-think Circular Economy Taranto 2022 έχει σχεδιαστεί για να παρουσιάσει ένα όραμα σχετικά με τις μακροπρόθεσμες τάσεις, τις πιθανές εξελικτικές διαδρομές και τα κύρια έργα που αφορούν την Κυκλική Οικονομία τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ο κύριος σκοπός της εκδήλωσης είναι να τονώσει την ανάπτυξη καινοτόμων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που

Read More »

Διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Εκπαίδευση και εθιμοτυπία προς την κυκλική οικονομία»

Ο Συνασπισμός των 5 Τομέων είναι μια διατομεακή πρωτοβουλία φορέων που δημιουργούν καινοτόμες λύσεις για την υποστήριξη του διαχωρισμού, της ανάκτησης και της ανακύκλωσης απορριμμάτων, ιδιαίτερα των απορριμμάτων συσκευασίας, ενισχύοντας τη θέση των καταναλωτών στη διαδικασία του πράσινου μετασχηματισμού. Στο διαδικτυακό αυτό σεμινάριο με τίτλο «Εκπαίδευση και εθιμοτυπία – προς την κυκλική οικονομία – Πώς

Read More »

Διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Ώρα για την κυκλική οικονομία»

Η εταιρεία Stena Recycling διοργανώνει ένα δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Μια ώρα για την κυκλική οικονομία. Μαζί θα κερδίσουμε το μέλλον». Στο σεμινάριο αυτό θα παρευρίσκονται εκπρόσωποι εταιρειών όπως η Castorama, η Deko Eko, η Allegro και η Stena Recycling, που θα μιλήσουν για τις κυκλικές πρακτικές και τη συνεργασία τους προς όφελος της

Read More »

Μετατρέποντας τον Αγροδιατροφικό Τομέα σε Κυκλικό – Διαδικτυακό Σεμινάριο στα πλαίσια της Κυκλικής Εβδομάδας 2022

Η ψευδαίσθηση μιας διαρκώς αυξανόμενης οικονομικής ανάπτυξης που βασίζεται στην απεριόριστη κατανάλωση πόρων έχει αμφισβητηθεί εδώ και πολύ καιρό. Ωστόσο, η ανάγκη μετάβασης από μια γραμμική σε μια κυκλική οικονομία τονίζεται όλο και περισσότερο από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε όλο τον κόσμο τα τελευταία χρόνια. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτή η συνειδητοποίηση έχει κυρίως συγκεκριμενοποιηθεί

Read More »
Scroll to Top
Skip to content