Συνέδριο i-REXFO – Αύξηση της μείωσης και ανάκτησης ληγμένων τροφίμων – Ένα καινοτόμο Βιώσιμο Επιχειρηματικό Μοντέλο

Το συνέδριο του έργου i-REXFO προτείνει ένα καινοτόμο βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο στην κυκλική οικονομία για τη μείωση του συνολικού περιβαλλοντικού και κοινωνικού αντίκτυπου στον κύκλο ζωής της τροφικής αλυσίδας της ποσότητας των τροφίμων. Το i-REXFO προωθεί την παραγωγή ανανεώσιμης βιοενέργειας από τα απόβλητα τροφίμων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δωρεά περίσσειας τροφής σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και

Read More »

Διαχείριση των διατροφικών αποβλήτων και κυκλική οικονομία στις πόλεις της Μεσογείου

Μια σειρά ανοιχτών διαδικτυακών σεμιναρίων στα ενδιαφερόμενα μέρη που ασχολούνται με βιώσιμα συστήματα τροφίμων, με τη διαχείριση απορριμμάτων τροφίμων και την κυκλική οικονομία σε όλη τη Μεσόγειο διοργανώνεται για να αξιοποιήσει τη γνώση και την τεχνογνωσία ενός δικτύου ερευνητών, επαγγελματιών και υπευθύνων λήψης αποφάσεων. Ειδική εστίαση θα δοθεί στη συμμετοχή των ενδιαφερομένων που εργάζονται με

Read More »

Διαδικτυακό Σεμινάριο – Κυκλικοί Κόμβοι Κοινοτήτων Σπατάλης Τροφίμων: Προετοιμασία των Πιλοτικών Μοντέλων για Κυκλικές Γειτονιές

Το 8ο θεματικό διαδικτυακό σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιουνίου 2022 επικεντρώθηκε στους κόμβους της κοινότητας των κυκλικών διατροφικών απορριμμάτων των πόλεων της Νοτιοανατολικής Ασίας, ένας βασικός τόπος κυκλικής αλλαγής για την ανάπτυξη των λεγόμενων “Κυκλικών Γειτονιών”. Πόλεις από την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ιαπωνία και τη Μαλαισία παρουσιάζουν τις κρίσιμες δραστηριότητες και τα παραδοτέα

Read More »

Σχεδιασμός σκέψης για κυκλικότητα

Η Service Design Socjomania (μεγαλύτερη εταιρεία παροχής συμβουλών και κατάρτισης καινοτομίας στην Πολωνία), διοργανώνει ένα workshop για την πρακτική χρήση εργαλείων Design Thinking στη δημιουργία κυκλικών υπηρεσιών και προϊόντων. Κατά τη διάρκεια αυτού του workshop, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις δυνατότητες του κυκλικού σχεδιασμού σε διάφορους κλάδους. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες

Read More »

Μετασχηματισμός κυκλικής οικονομίας και πράσινη μετάβαση – Η δυναμική του νερού στην κυκλική οικονομία

Ο Καναδάς έχει ήδη μπει στο μονοπάτι της βελτιστοποίησης της οικονομικής αξίας του άφθονου φυσικού κεφαλαίου της χώρας. Καθώς ο κόσμος κινείται προς μια κυκλική οικονομία, οι μακρόπνοες καναδικές εταιρείες αναπτύσσουν τεχνολογίες και λύσεις που ανακτούν αξία – συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας και άλλων προϊόντων – από τα λύματα. Ο Καναδάς είναι επίσης παγκόσμιος ηγέτης στην

Read More »

Κυκλική Επιχειρηματική Στρογγυλή Τράπεζα

Στα πλαίσια της Κυκλικής Επιχειρηματικής Στρογγυλής Τράπεζας διοργανώνεται ένα διαδικτυακό event το οποίο προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να παρουσιάσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο, την υπηρεσία ή το προϊόν το οποίο θα είναι βιώσιμο και θα υποστηρίζει την κυκλική οικονομία με σκοπό την προώθηση της επιχείρησής τους κατά τη διάρκεια της Κυκλικής Επιχειρηματικής Στρογγυλής Τράπεζας. Η Στρογγυλή

Read More »
Scroll to Top
Skip to content