Διάσκεψη για την Κυκλική Οικονομία 2022

Η κοινότητα της Ευρωπαϊκής Κυκλικής Οικονομίας διοργανώνει μια διάσκεψη ενδιαφερομένων μερών για την Κυκλική Οικονομία. Η εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία θα είναι ένα από τα επερχόμενα ορόσημα που θα συζητηθούν σε όλη τη διάρκεια του συνεδρίου.

Κατά την πρώτη φάση του συνεδρίου θα συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις της πολιτικής για την κυκλική οικονομία. Η δεύτερη φάση θα είναι αφιερωμένη σε παράλληλα workshops που θα περιλαμβάνουν ιστορίες επιτυχίας και το ζήτημα της αντιμετώπισης ενδεχόμενων προκλήσεων.

Η κύρια εστίαση θα είναι στους τομείς των κυκλικών πόλεων, των λιανοπωλητών και των καταναλωτών, των προμηθειών, της σπατάλης τροφίμων και της βιοοικονομίας, της κλωστοϋφαντουργίας, της διακυβέρνησης δικτύου, των κατασκευών κ.ά.

Η Επιτροπή θα εγκρίνει την Πρωτοβουλία για Βιώσιμα Προϊόντα, μία από τις εμβληματικές δράσεις που περιγράφονται στο σχέδιο. Η πρωτοβουλία επιδιώκει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται τα προϊόντα στην Ευρώπη, καθιστώντας τα πιο κυκλικά και αποδοτικά ως προς τους πόρους, μειώνοντας τα απόβλητα και ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλο τον κύκλο ζωής τους. Άλλες επικείμενες πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν μια νομοθετική πρόταση για την ενδυνάμωση των καταναλωτών στην πράσινη μετάβαση, με πολλά άλλα επερχόμενα ορόσημα να αναμένονται στη διάρκεια του έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο σχετικό link:

https://www.managenergy.org/CEStakeholderEU2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Skip to content