Συνέδριο i-REXFO – Αύξηση της μείωσης και ανάκτησης ληγμένων τροφίμων – Ένα καινοτόμο Βιώσιμο Επιχειρηματικό Μοντέλο

Το συνέδριο του έργου i-REXFO προτείνει ένα καινοτόμο βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο στην κυκλική οικονομία για τη μείωση του συνολικού περιβαλλοντικού και κοινωνικού αντίκτυπου στον κύκλο ζωής της τροφικής αλυσίδας της ποσότητας των τροφίμων. Το i-REXFO προωθεί την παραγωγή ανανεώσιμης βιοενέργειας από τα απόβλητα τροφίμων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δωρεά περίσσειας τροφής σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και ευαισθητοποιεί σχετικά με το πώς να αποφεύγεται η σπατάλη τροφίμων. Το i-REXFO μπορεί να αναπαραχθεί σε διαφορετικά σενάρια σε ολόκληρη την ΕΕ χάρη σε ένα ειδικά προσαρμοσμένο εργαλείο λογισμικού ανοιχτού κώδικα και φιλικό προς τον χρήστη, για το σχεδιασμό του επιχειρηματικού μοντέλου και την αξιολόγηση των οικονομικών και περιβαλλοντικών οφελών. Παρέχεται επίσης ένα σύνολο κανονιστικών κατευθυντήριων γραμμών που ισχύουν για διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ. Αυτό το συνέδριο συζητά μέτρα χρηματοδότησης για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων μέσω της αξιοποίησης των αποβλήτων σε ζητήματα ενέργειας. Συστάσεις για τα απόβλητα τροφίμων που παράγονται από τη βιομηχανία τροφίμων, τις φάρμες, τη διανομή μεγάλης κλίμακας, τη βιομηχανία εστίασης (ξενοδοχεία, εστιατόρια, HORECA) και τους καταναλωτές.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο σχετικό link:

https://www.irexfo.eu/en/i-rexfo-final-conference.html

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Skip to content