Μετατρέποντας τον Αγροδιατροφικό Τομέα σε Κυκλικό – Διαδικτυακό Σεμινάριο στα πλαίσια της Κυκλικής Εβδομάδας 2022

Η ψευδαίσθηση μιας διαρκώς αυξανόμενης οικονομικής ανάπτυξης που βασίζεται στην απεριόριστη κατανάλωση πόρων έχει αμφισβητηθεί εδώ και πολύ καιρό. Ωστόσο, η ανάγκη μετάβασης από μια γραμμική σε μια κυκλική οικονομία τονίζεται όλο και περισσότερο από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε όλο τον κόσμο τα τελευταία χρόνια. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτή η συνειδητοποίηση έχει κυρίως συγκεκριμενοποιηθεί στο Σχέδιο(α) Δράσης για την Κυκλική Οικονομία, που με τη σειρά του αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της Πράσινης Συμφωνίας, η πρόσκληση για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία «Ορίζοντας 2020» χρηματοδότησε 73 έργα με 1 δις. Ευρώ με σκοπό να επιδείξουν κυκλικές συστημικές λύσεις. Ένας τομέας που στοχεύουν αυτές οι δράσεις είναι ο ευρωπαϊκός αγροδιατροφικός τομέας, ο οποίος αντιμετωπίζει πολλές και ποικίλες προκλήσεις στις οποίες δεν υπάρχει ενιαία και απλή απάντηση. Ωστόσο, η πανδημία του COVID-19 ενίσχυσε την ανάγκη για μετάβαση σε βιώσιμα, κυκλικά συστήματα τροφίμων.

Σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο διάρκειας, έξι έργα Green Deal θα παρουσιάσουν τις προσεγγίσεις και τις λύσεις τους σε δύο από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροδιατροφικός τομέας: Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και απώλειες και σπατάλη τροφίμων: ClieNFarms, ENOUGH, SISTERS, ZeroW, Agro2Circular και FRONTSH1P. Ο καθένας θα «παρουσιάσει» το έργο του κατά τη διάρκεια σύντομων παρουσιάσεων, πριν από μια σύντομη εισαγωγή και ακολουθούμενη από μια συνεδρία Ε&A και συζήτηση στρογγυλής τραπέζης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στα σχετικά link:

https://site.evenium.net/making-the-agri-food-sector-circular/registration

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Skip to content