Διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Εκπαίδευση και εθιμοτυπία προς την κυκλική οικονομία»

Ο Συνασπισμός των 5 Τομέων είναι μια διατομεακή πρωτοβουλία φορέων που δημιουργούν καινοτόμες λύσεις για την υποστήριξη του διαχωρισμού, της ανάκτησης και της ανακύκλωσης απορριμμάτων, ιδιαίτερα των απορριμμάτων συσκευασίας, ενισχύοντας τη θέση των καταναλωτών στη διαδικασία του πράσινου μετασχηματισμού. Στο διαδικτυακό αυτό σεμινάριο με τίτλο «Εκπαίδευση και εθιμοτυπία – προς την κυκλική οικονομία – Πώς να υποστηρίξετε τον καταναλωτή να ενταχθεί στην κυκλική οικονομία;”, θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

  • Κυκλική οικονομία από την πλευρά του καταναλωτή – Παρόν και Μέλλον;
  • Θόρυβος πληροφοριών και ευαισθητοποίηση – Εύρεση τρόπων για τη διαμόρφωση σωστών στάσεων;
  • Εκπαίδευση και εθιμοτυπία – Εργαλεία που ανοίγουν το δρόμο προς την κυκλική οικονομία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο σχετικό link:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Skip to content