Παγκόσμια Κυκλική Εβδομάδα 2022 – Ο ρόλος των WISEs στην κυκλική οικονομία

Στόχος αυτού του διαδικτυακού σεμιναρίου είναι να αναδείξει τη συμβολή των κοινωνικών επιχειρήσεων ένταξης στην εργασία (WISEs) με σκοπό την προώθηση μιας κυκλικής οικονομίας χωρίς αποκλεισμούς. Ομιλητές από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες θα μοιραστούν τις καλές πρακτικές και την τεχνογνωσία τους σε μια σειρά παρουσιάσεων σχετικά με τις κοινωνικές τους καινοτομίες για μια κυκλική μετάβαση χωρίς αποκλεισμούς και τις πολιτικές της ΕΕ που υποστηρίζουν τα WISE και άλλους φορείς της κοινωνικής οικονομίας. Η συνεδρία θα ανοίξει με μια παρουσίαση από την Julie Rijpens (ΟΟΣΑ) σχετικά με τη σύνοψη πολιτικής σχετικά με την αξιοποίηση στο έπακρο της συμβολής της κοινωνικής οικονομίας στην κυκλική οικονομία. Στη συνέχεια, εκπρόσωποι των Ateliere Fara Frontiere και Kierratyskeskus αντίστοιχα θα παρουσιάσουν τον ρόλο των ψηφιακών δεξιοτήτων και εργαλείων, ενώ εκπρόσωποι των Arcobaleno και De Kringwinkel θα επικεντρωθούν σε ευκαιρίες χρηματοδότησης (κοινωνικά υπεύθυνες δημόσιες προμήθειες και συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα) για κοινωνικές επιχειρήσεις. Θα αφιερωθεί χρόνος για την ενθάρρυνση της συζήτησης με το κοινό σε ξεχωριστές περιόδους λειτουργίας Zoom.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στα σχετικά link:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Skip to content